پاسخگویی ۲۴/۷

تاکسی لوکس در تمامی ساعات روز ، پاسخگوی مسافران محترم است.بدین منظور با ایجاد یک مرکز پاسخگویی پیشرفته ، با فراهم آوردن امکان پاسخگویی در هفت روز هفته ، پاسخگوی شما مسافران محترم است.

20160306_15203792