ناوگان پیشرفته

تاکسی لوکس مفتخر است که بهترین ناوگان خودرویی در کشور را دارا است.

تمام خودروهای تاکسی لوکس خودروهای تویوتا کمری صفر کیلومتر هستند که آخرین تکنولوژی های روز را در کنار امنیت و آرامش را برای مسافر محترم مهیا می کند.

photo161984331247627594